Palveluiden tämänhetkinen tila // Current status by service

check_circle

Päällä // Up and running

error

Alhaalla // Down

Ydin // Core

Käyttäjien hallinta ja yhteiset palvelut. // User authentication and common services.

IOT // IOT

Laitedatan lukeminen ja näyttäminen. // Reading and showing of device data.

Integraatiot // Integrations

Integraatiot ulkoisiin tietojärjestelmiin. // Integrations to 3rd party systems.

Analytiikka // Analytics

Analytiikkapalvelut. // Analytics services.

Neuroverkko // Neural network

Neuroverkot ja luonnollisen kielen analysointi. // Neural networks and natural language processing.

Video // Video

WebRTC-pohjaiset videopuhelut. // WebRTC based video calls.

Ajastetut ajot // Scheduled runs

Ajastetut intgeraatio- ja analytiikka-ajot. // Scheduled integrations and analysis runs.

Lokitus // Audit trail

Euroopan tietosuoja -asetuksen (GDPR) mukainen lokitus. // Audit trail required by European General Data Protection Regulation (GDPR).

Tehtävät // Tasks

Kotiin toimitettavien palveluiden tilaaminen. // Ordering of services delivered home.

Websocket // Websocket

Ajantasainen käyttäjäviestintä. // Online front messaging.

SMS

SMS ja sähköpostipalvelu. // SMS and email service.

Push

Push-viestit. // Push notifications.