Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Gillie.io Company Oy, y-tunnus 2578745-2 (jäljempänä Yhtiö)
Vehaksenportti 12
02330 Espoo
040 741 9467

2. Rekisterin nimi
gillie.io käyttäjärekisteri

3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa se, että henkilö itse, tämän valtuuttama kolmas osapuoli tai palveluntuottaja voi toimittaa henkilölle palveluita käyttäen Yhtiön sähköistä portaalia.

4. Rekisterin tietosisältö
Henkilöön liittyvät
- perustiedot (nimi, syntymäaika ja osoitetiedot)
- laskutustiedot (luottokorttitiedot)
- Yhtiön portaalin käyttöhistoria (käytetyt palvelut ja palvelutapahtumiin liittyvät tiedot)
- henkilön käytössä olevien teknisten laitteiden Yhtiön portaaliin henkilön suostumuksella välittämät tiedot
- henkilön itsensä Yhtiön portaaliin tallentamat tiedot - Yhtiön asiakkaan tai kumppanin henkilöstä tämän suostumuksella Yhtiön portaaliin tallentamat tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilö itse ja Yhtiön asiakkaat sekä kumppanit.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilön tietoja ei luovuteta muille ilman tämän suostumusta. Yhtiön asiakkaiden ja kumppaneiden Yhtiön portaaliin henkilöstä tallentamat tiedot ovat vain näiden itsensä sekä henkilön nähtävissä.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen käyttäjärekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan.