Terveyden­huollon tekoälyalusta // Healthcare AI platform

Pilvipalvelu, joka analysoi ajantasaisesti terveysdataa ja muuttaa poikkeamat toimenpiteiksi. // A cloud service that analyses medical and welfare data on real-time and transforms deviations into actions.

Tekoäly // Artificial Intelligence

Gillien // Gillie's luonnollisen kielen analysointi // Natural Language Processing hyödyntää sekä kirjoitetun että puhutun tekstin. Se tunnistaa mahdolliset poikkeamat hyvinvoinnissa käyttäen apuna potilaskertomusta, lääkärin ja asiakkaan välisiä keskusteluita sekä asiakkaan omia muistiinpanoja. // utilises both written text and voice. It recognises potential deviations in well-being using patient records, conversations between patient and physician, and patients' own notes.

Neuroverkko // Neural Network yhdistää tesktin analysoinnin tulokset kvantitatiiviseen dataan ja tukee ammattilaista kliinisessä päätöksenteossa. // combines the result of text analysis with quantitative data and provides support for a professional in clinical decision making.

 • Tekoälyn löytämien poikkeamien määrä // Number of deviations found by AI

 • Datan kerääminen // Data gathering

  Gillie kerää ajantasaisesti dataa laitteilta sekä terveydenhuollon tietojärjestelmistä ja yhdistää kerätyt tiedot. // Gillie gathers data on real-time both from devices and health care systems, and combines data together.

 • Kerättyjen havaintojen määrä // Number of observations gathered

 • Integraatiot // Integrations

  Gillie integroituu saumattomasti asiakkaan prosesseihin tukien ajantasaista kliinistä päätöksentekoa. Avointen rajapintojen lisäksi Gilliessä on useita valmiita integraatioita eri potilastietojärjestelmiin ja terveydenhuollon portaaleihin. // Gillie integrates seamlessly with customer's processes, supporting real-time clinical decision making. In addition to an open API, Gillie has several ready made integrations to different patient record systems and health care portals.

 • Käytössä olevat intgeraatiot // Number of active integrations

 • Kotiin toimitettavat palvelut // Services delivered home

  Gillie pystyy välittämään aikataulutettuja ja tekoälyn käynnistämiä kotikäyntitoimeksiantoja. Toimeksiannot siirretään palveluntuottajien toiminnanohjausjärjestelmiin ja Gillie seuraa ajantasaisesti toimeksiantojen toteutumista. // Gillie can assign scheduled and artificial intelligence triggered home visits. The assignments are transferred to service providers' ERP systems and Gillie follows up execution of the assignments.

 • Toteutuneiden kotikäyntien määrä // Number of carried out assigments