Perustettu 1994 // Founded in 1994stella.fi

Stella Kotipalvelut // Stella Homecare

Markkinajohtaja siivouksen, lastenhoidon, terveydenhoidon ja turvalaitteiden kotiin tuotettavissa palveluissa. // Markets leader in Finland in home cleaning, child care, healthcare services delivered home and home safety equipments.

Toimiala // Industry

Kotihoito ja muut kotipalvelut // Home care and other home services

Stella Kotipalvelut Oy on Suomessa valtakunnallisesti toimiva ja 100 % kotimaisesti omistettu kodin- ja terveydenhoidon palveluyritys. Stellan omistavat pääomasijoittaja Intera Partners, Suomen Teollisuussijoitus sekä toimiva johto. Stella tuottaa kodinhoidon, terveydenhoidon, lastenhoidon ja turva-auttamisen palveluita kuluttaja,- kunta- ja yritysasiakkaille auttaen 40 tuhatta asiakasta yli 180 kunnassa. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli noin 21 miljoonaa euroa ja se työllisti noin 600 kodin- ja terveydenhoidon ammattilaista. // Stella is the Finnish market leader in at-home services with 15 years of extensive experience as a pioneer in homecare and health services. Stella’s services are used by more than 170 municipalities and 35,000 households in Finland. The company’s turnover in 2015 was approximately 20 million euros and it employs about 500 professionals.

Perinteiset kotihoidon tekniikkaratkaisut toimivat reaktiivisesti: Jos vanhus kaatuu, hänet käydään auttamassa ylös. Jos hän sairastuu, hänet viedään päivystykseen. Stellan mallissa vanhuksen kodissa olevia sensoreita käytetään voinnin seurantaan ja kertynyttä tietoa analysoidaan tekoälyn avulla. Kun digitaalisiin ratkaisuihin yhdistetään laadukas palvelu, mullistetaan koko kotihoito. Gillien alusta kerää luotettavasti tarvitsemamme datan erilaisista kotona olevista sensoreista. // Traditionally home care technology solution work on reactive basis: If elderly falls down, someone goes to help him up. If he gets sick, he will be taken to a medical center. In Stella's model sensors at home are used to follow-up elderly's well-being and the data is analysed using artificial intelligence. Digital solutions combined with high quality service reform the whole home care. Gillie's platform gathers reliably from different sensors the data we need.

Jan Stenberg, johtaja, digitaaliset palvelut, Stella Kotipalvelut // Jan Stenberg, Director, Digital Services, Stella Home Care

Perustettu 2009 // Founded in 2009saarikka.fi

Saarikka // Saarikka

Vastaa Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien sekä Saarijärven kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta. // Saarikka is social joint municipality authority of Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi and Saarijärvi municipalities.

Toimiala // Industry

SoTe-kuntayhtymä // Social and Health Joint Municipal Authority

Saarikka on SoTe kuntayhtymän liikelaitos, joka vastaa Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien sekä Saarijärven kaupungin asukkaille (noin 18 000) järjestettävien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta. Omistaja: SoTe kuntayhtymä (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi). Henkilöstö: 600. Liikevaihto: 84 milj.€. // Saarikka is social joint municipality authority, which is responsible for arranging social and healthcare services to inhabitants of Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi and Saarijärvi municipalities (about 18 000 inhabitants). Owners: Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi and Saarijärvi. Employees: 600. Turnover: 84 milj.€.

Kun Saarikassa jaetaan päivittäisiä kotihoidon käyntejä työntekijöiden kesken, niistä osa, asiakkaan suostumuksella, tarjotaan paikallisille yrityksille, opiskelijoille, eläkeläisille, vapaaehtoisille sekä muille tehtäväksi. Voimme näin tarjota esimerkiksi työttömille tai opiskelijoille satunnaisia työmahdollisuuksia ja samalla helpottaa Saarikan työntekijöiden työtaakkaa sekä säästää kuntien kustannuksia. Gillien alusta on tuonut eri aloille jo levinneen jakamistalouden myös kotihoitoon. // When we in Saarikka schedule daily home care visits, some of the visits are forwarded to local companies, students, pensioners, volunteers and others to take care of. This way we can offer work opportunities to students and unemployed persons, for example, and at same reduce workload of home care personnel. Gillie's platform has brought sharing econonomy, already familiar to us from other industries, also to home care.