Yhdistimme kotona asuvan... // We connected elderly living at home...

...läheiset... // ...family...

...ja hoiva-alan ammattilaiset. // ...and home care profesionals.

Hyötyjä // Benefits

Mahdollistaa kotona asuminen turvallisesti ja tukee toimintakykyä // Supports independent living at home

Ennakointi // Proactive

Proaktiivinen voinnin seuraaminen auttaa ennakoimaan tuen tarpeen // Proactive follow-up of well-being helps to react on changing needs at home

Ajantasaisuus // Real-time

Kotihoidon työntekijöillä on aina oikeaa ja ajantasaista tietoa // Home care professionals always have right and real-time information at hand

Integroitu // Integrated

Kaikki tietojärjestelmät ja laitteet on integroitu toisiinsa // All informations systems and devices are integrated with each other

Laiteriippumattomuus // Independent from devices

Tukee lähes kaikkia hyvinvointilaitteita, joten käytettävissä on parasta ja kustannustehokkainta teknologiaa // Supports almost all welfare devices and therefore makes it possible to use always the best and most cost-efficient technology

Vähentää kotihoidon käyntejä // Decreases the number of home care visits

Kotikäynnit voidaan aina kohdentaa ja ajoittaa asiakkaiden tarpeiden mukaan // Home care visits can be targeted and scheduled according to changing needs of customers

Hajautettu hoivavastuu // Distrubuted homecare

Mahdollistaa omaisten, paikallisten yritysten ja yksityishenkilöiden sekä kolmannen sektorin osallistumisen saumattomasti kotihoidon palveluketjuun // Participates family members, local companies, individuals and third sector in home care service chain

Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co

Ominaisuuksia // Features

Helppo ottaa käyttöön // Easy to take in use

Pilvipalvelu, jonka voi ottaa itse käyttöön eikä se vaadi asennuksia tai muutoksia nykyisiin tietojärjestelmiin. // A cloud service which can easily be taken in use. Does not to require any changes to current information systems.

Laaja laite- ja järjestelmätuki // Wide range of supported devices and systems

Gillie tukee lähes kaikkia kotihoidon tietojärjestelmiä sekä hyvinvointi- ja turvalaitteita. // Gillie supports almost all welfare and safety devices and information systems used in home care.

Täysin avoin ratkaisu // Fully open solution

Kaikki tiedot on helposti haettavissa avointen rajapintoja avulla, joten Gillie on helppo liittää omiin tietojärjestelmiin. // All data can be accessed easily from 3rd party solutions using Gillie's open API.

Yhteistyökumppanimme // Our partners

Gillie.io tukee mm. seuraavien valmistajien laitteita ja tietojärjestelmiä. // Gillie.io supports, among others, devices and systems of following manufactures.

Menestystarinoita // Success Stories

  • “Kun Saarikassa jaetaan päivittäisiä kotihoidon käyntejä työntekijöiden kesken, niistä osa, asiakkaan suostumuksella, tarjotaan paikallisille yrityksille, opiskelijoille, eläkeläisille, vapaaehtoisille sekä muille tehtäväksi. Voimme näin tarjota esimerkiksi työttömille tai opiskelijoille satunnaisia työmahdollisuuksia ja samalla helpottaa Saarikan työntekijöiden työtaakkaa sekä säästää kuntien kustannuksia. Gillien alusta on tuonut eri aloille jo levinneen jakamistalouden myös kotihoitoon.” // “When we in Saarikka schedule daily home care visits, some of the visits are forwarded to local companies, students, pensioners, volunteers and others to take care of. This way we can offer work opportunities to students and unemployed persons, for example, and at same reduce workload of home care personnel. Gillie's platform has brought sharing econonomy, already familiar to us from other industries, also to home care.”

    — Mikael Palola, sote-kuntayhtymä Saarikan johtaja // Mikael Palola, Head of Saarikka Social and Health Joint Municipal Authority

  • “Perinteiset kotihoidon tekniikkaratkaisut toimivat reaktiivisesti: Jos vanhus kaatuu, hänet käydään auttamassa ylös. Jos hän sairastuu, hänet viedään päivystykseen. Stellan mallissa vanhuksen kodissa olevia sensoreita käytetään voinnin seurantaan ja kertynyttä tietoa analysoidaan tekoälyn avulla. Kun digitaalisiin ratkaisuihin yhdistetään laadukas palvelu, mullistetaan koko kotihoito. Gillien alusta kerää luotettavasti tarvitsemamme datan erilaisista kotona olevista sensoreista.” // “Traditionally home care technology solution work on reactive basis: If elderly falls down, someone goes to help him up. If he gets sick, he will be taken to a medical center. In Stella's model sensors at home are used to follow-up elderly's well-being and the data is analysed using artificial intelligence. Digital solutions combined with high quality service reform the whole home care. Gillie's platform gathers reliably from different sensors the data we need.”

    — Jan Stenberg, johtaja, digitaaliset palvelut, Stella Kotipalvelut // Jan Stenberg, Director, Digital Services, Stella Home Care

Ota yhteyttä // Contact Us

Uploaded image

CHRISTIAN LEHTINEN

Toimitusjohtaja, myynti // CEO, sales
+358 40 741 9467
christian.lehtinen@gillie.io
Lääketieteellisen tietotekniikan tohtori, yli 20 vuoden kokemus palveluiden digitalisoinnista. // Doctor of Medical Informatics, over 20 years of experience in digital services.
Uploaded image

ASKO HAKONEN

Käyttöönotot ja asiakastuki // Customer support and production use
+358 50 560 0222
asko.hakonen@gillie.io
Yli 250 järjestelmätoimitusta. Johtanut 600 hengen kehitysyksikköä. // Has delivered over 200 information systems and led an R&D unit of over 600 employees.
Uploaded image

ILKKA PÄRSSINEN

Tekninen tuki // Technical support
+358 50 560 0221
ilkka.parssinen@gillie.io
Asiakkaita kuunteleva arkkitehti, joka hahmottaa laajat kokonaisuudet. Yli 20 vuoden kokemus mobiili- ja verkkopalveluista. // Systems architect who listenens customers and is able to understand large setups. Over 20 years of experience in mobile and net services.
Uploaded image

JUSSI PELTONIEMI

Integraatiot ja rajapinnat // Integrations and API
+358 50 313 3379
jussi.peltoniemi@gillie.io
Diplomi-insinööri, integraatioiden ja taloautomaation asiantuntija. // M.Sc, expert in integrations and home automation.